有点儿 và 一点儿

Tháng Một 19, 2024

有点儿

Trong tiếng Trung, có hai cụm từ rất phổ biến là “有点儿” và “一点儿”. Dù cả hai đều có nghĩa là “một chút” hoặc “một ít”, tuy nhiên, chúng được sử dụng trong các ngữ cảnh và có ý nghĩa khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa “有点儿” và “一点儿” và cách sử dụng chúng trong tiếng Trung.

I. “有点儿” 

1/ Ý nghĩa và cách sử dụng

“有点儿” thường được sử dụng để biểu thị mức độ nhẹ nhàng hơn so với “一点儿”. Nó thường được sử dụng trong câu trả lời phủ định hoặc đưa ra ý kiến tiêu cực. Khi sử dụng “有点儿” người nói muốn diễn đạt rằng mức độ của một điều gì đó chỉ là nhẹ nhàng, không quá nghiêm trọng hoặc không đạt đến mức độ lớn.

Ví dụ:

(1) 我有点儿累了 (wǒ yǒudiǎnr lèi le) – Tôi hơi mệt.

(2) 这个问题有点儿难 (zhège wèntí yǒudiǎnr nán) – Câu hỏi này hơi khó.

2/ Lưu ý khi sử dụng “有点儿”

Khi sử dụng “有点儿” cần lưu ý rằng người nói muốn diễn đạt rằng mức độ mệt mỏi hoặc đánh giá về mức độ khó khăn chỉ là nhẹ nhàng, không đạt đến mức độ quan trọng.

II. “一点儿”

1/ Ý nghĩa và cách sử dụng

“一点儿” biểu thị mức độ nhỏ hơn so với “有点儿”. Nó thường được sử dụng trong câu khẳng định hoặc khi muốn diễn đạt một mức độ nhỏ nhưng rõ ràng. Khi sử dụng “一点儿” người nói muốn nhấn mạnh rằng mức độ của một điều gì đó rất nhỏ, không đáng kể hoặc không đáng kể.

Ví dụ:

  1. 我只是有一点儿紧张 (wǒ zhǐshì yǒu yīdiǎnr jǐnzhāng) – Tôi chỉ hơi căng thẳng.
  2. 这个菜只有一点儿辣 (zhège cài zhǐ yǒu yīdiǎnr là) – Món này chỉ hơi cay.

2/ Lưu ý khi sử dụng “一点儿” 

Khi sử dụng “一点儿” chúng ta cần nhớ rằng người nói muốn diễn đạt rằng mức độ của điều gì đó rất nhỏ, không quan trọng hoặc không đáng kể.

Tuyet Nhi website 3 2

III. So sánh “有点儿” và “一点儿”

1/ Điểm tương đồng

Cả “有点儿” và “一点儿” đều có ý nghĩa là “một chút” hoặc “một ít”. Cả hai đều được sử dụng để diễn đạt mức độ nhỏ, không lớn.

2/ Điểm khác biệt 

Sự khác biệt chính giữa “有点儿” và “一点儿” nằm ở mức độ của sự nhẹ nhàng. “有点儿” diễn đạt mức độ nhẹ nhàng hơn, trong khi “一点儿” diễn đạt mức độ nhỏ nhưng rõ ràng hơn.

Tuyet Nhi website 4 1

IV. Cách sử dụng “有点儿” và “一点儿” trong các ngữ cảnh khác nhau

1/ Giao tiếp hàng ngày

Trong giao tiếp hàng ngày, cả “有点儿” và “一点儿” được sử dụng để diễn đạt mức độ nhỏ của một sự việc hoặc trạng thái. Ví dụ, khi bạn muốn nói rằng bạn hơi mệt, bạn có thể sử dụng cả hai cụm từ: “我有点儿累了” hoặc “我只是有一点儿累”.

2/ Mô tả mức độ

Khi muốn mô tả mức độ của một sự việc hoặc tính chất, “有点儿” và “一点儿” có thể được sử dụng. Ví dụ, để nói rằng một món ăn chỉ hơi cay, bạn có thể nói “这个菜有点儿辣” hoặc “这个菜只有一点儿辣”.

3/ Đánh giá và phê phán

Khi muốn đánh giá hoặc phê phán một sự việc hoặc tình huống, cả “有点儿” và “一点儿” đều có thể được sử dụng. Tuy nhiên, “有点儿” thường được sử dụng để diễn đạt ý kiến tiêu cực, trong khi “一点儿” thường được sử dụng để diễn đạt ý kiến tích cực.

Trên đây là sự khác biệt giữa “有点儿” và “一点儿” cũng như cách sử dụng chúng trong tiếng Trung. Dù hai cụm từ này có ý nghĩa tương tự nhưng mức độ và ngữ cảnh sử dụng khác nhau. Khi sử dụng “有点儿” và “一点儿”, hãy chú ý đến mức độ mà bạn muốn diễn đạt và ngữ cảnh sử dụng để truyền đạt ý nghĩa chính xác. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hai cụm từ này trong tiếng Trung.

 

======================================================================================================================

Thông tin liên hệ:
  • Địa chỉ: 13 Đường số 1 Khu Dân Cư Cityland Phường 7 quận Gò Vấp
  • Fanpage
  • Hotline: 036 4655 191
  • caulacbotiengtrung365@gmail.com

Tham khảo thêm:

Khóa Tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat trên Zalo