Phân biệt 怎么 và 怎么样

Tháng Mười Hai 12, 2023

phan biet 怎么 va 怎么样 1

Bài viết giúp bạn phân biệt 怎么 và 怎么样. Từ ngữ trong tiếng Trung Quốc có thể gây khó khăn cho người học bởi vì có nhiều từ có ý nghĩa tương đương hoặc tương tự nhau. Trong trường hợp của “怎么” và “怎么样”, hai từ này thường được sử dụng để đặt câu hỏi hoặc diễn đạt sự tò mò về một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, chúng có một số khác biệt nhỏ về cách sử dụng. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt 怎么và 怎么样.

Phân biệt 怎么 và 怎么样

Trước khi đi vào việc phân biệt 怎么 và 怎么样 trong tiếng Trung, chúng ta cần hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của từng từ này.

怎么 (zěnme)

“怎么” thường được sử dụng để đặt câu hỏi về cách thức hoặc phương pháp để làm một việc gì đó. Nó có nghĩa là “làm thế nào” hoặc “như thế nào”. Đây là một từ phổ biến trong tiếng Trung và được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng của “怎么”:
Đặt câu hỏi về cách thức làm việc:
你怎么学习汉语?(Nǐ zěnme xuéxí Hànyǔ?) – Bạn học tiếng Trung như thế nào?
你怎么准备考试?(Nǐ zěnme zhǔnbèi kǎoshì?) – Bạn chuẩn bị cho kỳ thi như thế nào?
Đặt câu hỏi về cách thức hoặc phương pháp làm một việc gì đó:
他怎么去图书馆?(Tā zěnme qù túshūguǎn?) – Anh ta đi thư viện như thế nào?
这个问题怎么解决?(Zhège wèntí zěnme jiějué?) – Vấn đề này được giải quyết như thế nào?

怎么样 (zěnme yàng)

“怎么样” thường được sử dụng để đặt câu hỏi về ý kiến, đánh giá hoặc trạng thái của một cái gì đó. Nó có nghĩa là “như thế nào” hoặc “thế nào”. Đây là một cách khác để hỏi về ý kiến hoặc trạng thái của một vấn đề. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng của “怎么样”:
Đặt câu hỏi về ý kiến hoặc đánh giá:
-这个电影怎么样?(Zhège diànyǐng zěnme yàng?) – Bộ phim này thế nào?
-这个餐厅的食物怎么样?(Zhège cāntīng de shíwù zěnme yàng?) – Đồ ăn ở nhà hàng này thế nào?
Đặt câu hỏi về trạng thái của một vấn đề:
-你觉得这件衣服怎么样?(Nǐ juéde zhè jiàn yīfu zěnme yàng?) – Bạn nghĩ chiếc áo này thế nào?
-这个计划的进展怎么样?(Zhège jìhuà de jìnzhǎn zěnme yàng?) – Tiến triển của kế hoạch này thế nào?
Tóm lại, “怎么” thường được sử dụng để đặt câu hỏi về cách thức, trong khi “怎么样” thường được sử dụng để đặt câu hỏi về ý kiến hoặc trạng thái của một cái gì đó. Cả hai từ đều thường xuất hiện trong các câu hỏi và yêu cầu phản hồi từ người nghe.
Để phân biệt 怎么 và 怎么样, chúng ta có thể nhìn vào các mục đích sử dụng và ý nghĩa của từng từ
“怎么” (zěnme)
Sử dụng để đặt câu hỏi về cách thức hoặc phương pháp làm một việc gì đó.
Được sử dụng khi bạn muốn biết cách thức hoạt động hoặc làm việc của một sự vụ, tình huống, hoặc hành động cụ thể.
Ví dụ: 你怎么学习汉语?(Nǐ zěnme xuéxí Hànyǔ?) – Bạn học tiếng Trung như thế nào?
“怎么样” (zěnme yàng)
Sử dụng để đặt câu hỏi về ý kiến, đánh giá hoặc trạng thái của một cái gì đó.
Được sử dụng khi bạn muốn biết ý kiến, đánh giá hoặc trạng thái của một vấn đề, sự vụ, hoặc đối tượng cụ thể.
Ví dụ: 这个电影怎么样?(Zhège diànyǐng zěnme yàng?) – Bộ phim này thế nào?

Ví dụ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phân biệt 怎么 và 怎么样

1. 怎么 (zěnme)
-你怎么去学校的?(Nǐ zěnme qù xuéxiào de?) – Bạn đến trường bằng cách nào?
-这个问题怎么解决?(Zhège wèntí zěnme jiějué?) – Vấn đề này được giải quyết như thế nào?
2. 怎么样 (zěnme yàng)
-这个手机怎么样?(Zhège shǒujī zěnme yàng?) – Điện thoại này thế nào?
-你觉得这个想法怎么样?(Nǐ juéde zhège xiǎngfǎ zěnme yàng?) – Bạn nghĩ sao về ý tưởng này?
Khi phân biệt 怎么 và 怎么样 cần chú ý, tuy 怎么 và 怎么样 có ý nghĩa tương tự, nhưng cách sử dụng của chúng cũng có sự khác biệt nhỏ. “怎么” tập trung vào cách thức hoặc phương pháp làm việc, trong khi “怎么样” tập trung vào ý kiến, đánh giá hoặc trạng thái của một vấn đề. Hy vọng qua bài viết này, bạn có thể hiểu rõ hơn và và có thể phân biệt 怎么 và 怎么样 một cách dễ dàng!

======================================================================================================================

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 13 Đường số 1 Khu Dân Cư Cityland Phường 7 quận Gò Vấp
  • Fanpage
  • Hotline: 036 4655 191
  • caulacbotiengtrung365@gmail.com

Tham khảo thêm:

Khóa học tiếng Trung online với người bản xứ

 

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat trên Zalo