过 và các lưu ý khi sử dụng

Tháng Một 24, 2024

过

” (guò) là một từ rất phổ biến trong tiếng Trung, thường đặt sau động từ để biểu đạt những sự việc đã từng trải qua trong quá khứ. Đây là một điểm ngữ pháp tiếng Trung được sử dụng thường xuyên, vì vậy việc nắm vững cách sử dụng 过 sẽ giúp bạn nâng cao được khả năng tiếng Trung của mình. Trong bài viết này, Hán Ngữ Trần Kiến sẽ giới thiệu về từ “” trong tiếng Trung và các lưu ý quan trọng khi sử dụng nó.

 

Cách sử dụng 过 trong tiếng Trung

54

  • Thể khẳng định: Động từ + 过

Ví dụ:

我听中文歌。(Wǒ tīng guò zhōngwén gē.) – Tôi từng nghe qua bài hát tiếng Trung.

我去小李家, 知道她住在那儿。(Wǒ qù guò Xiǎo lǐ jiā, zhīdào tā zhù zài nàr.) – Tôi từng đến nhà Tiểu Lí, tôi biết cô ấy sống ở đâu.

他以前学书法。(Tā yǐqián xué guò shūfǎ.)- Trước đây anh ta có học qua thư pháp.

  • Thể phủ định: 没 (有) + Động từ + 过

Ví dụ:

她没吃北京烤鸭。(Tā méi chī guò Běijīng kǎoyā.) – Anh ấy chưa ăn qua món vịt quay Bắc Kinh.

我没打针。(Wǒ méi dǎ guò zhēn.) – Tôi chưa từng tiêm chích ngừa.

我没去韩国。(Wǒ méi qù guò Hánguó.) – Tôi chưa đi qua Hàn Quốc.

  • Hình thức câu hỏi chính phản: Động từ + 过 + Tân ngữ + 没有?

Ví dụ:

你以前来越南没有?(Nǐ yǐqián lái guò Yuènán méiyǒu?) – Trước đây bạn đã từng đến Việt Nam chưa?

你参加这个展览没有?(Nǐ cānjiā guò zhè ge zhǎnlǎn méiyǒu?) – Anh đã tham gia qua buổi triển lãm này chưa?

来中国以前你学中文没有?(Lái zhōngguó yǐqián nǐ xué guò Zhōngwén méiyǒu?) – Trước khi đến Trung Quốc bạn đã học qua tiếng Trung chưa?

Chức năng của 过 trong câu

55

1/ Sử dụng “过” để diễn tả sự việc, hành động đã từng xảy ra trong quá khứ:

” có nghĩa là “trải qua” hoặc “đã từng”, diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và không kéo dài đến hiện tại.

Ví dụ:

我去北京。 (Wǒ qù guò Běijīng.)
Tôi đã từng đi đến Bắc Kinh.

他有很多挑战。 (Tā yǒu guò hěn duō tiǎozhàn.)
Anh ta đã trải qua nhiều thử thách.

他看那部电影。 (Tā kàn guò nà bù diànyǐng.)
Anh ta đã xem bộ phim đó.

早几天暖和,今天又冷了。(Zǎo jǐ tiān nuǎn huò guò , jīn tiān yòu lěng le.)
Mấy hôm trước đã từng ấm áp, nhưng hôm nay lại lạnh nữa rồi.

组织歌咏队的事上个月忙一阵子,最近没听说了。(Zǔzhī gēyǒng duì de shì shàng gè yuè mángguò yī zhènzi, zuìjìn méi tīng shuōle.)
Việc tổ chức đội văn nghệ khiến cho tháng trước rất bận rộn, nhưng gần đây không nghe nói gì đến nữa.

2/ Sử dụng “过” để diễn tả hành động hoàn thành và có kết quả hiện tại:

” cũng có thể được sử dụng để diễn tả hành động đã hoàn thành và có kết quả hiện tại.

Ví dụ:

我吃饭了,现在不饿了。 (Wǒ chī guò fàn le, xiànzài bù è le.)
Tôi đã ăn cơm rồi, không đói nữa.

我去那个地方,很美丽。 (Wǒ qù guò nàgè dìfāng, hěn měilì.)
Tôi đã đến nơi đó, nó rất đẹp.

她看这部电影,觉得很有意思。(Tā kàn guò zhè bù diànyǐng, juédé hěn yǒuyìsi.)
Cô ấy đã xem bộ phim này và thấy nó rất thú vị.

我听他的演讲,他的发言非常有启发性。(Wǒ tīng guò tā de yǎnjiǎng, tā de fāyán fēicháng yǒu qǐfāxìng.)
Tôi đã nghe bài diễn thuyết của anh ấy và nhận thấy lời nói của anh ấy rất truyền cảm hứng.

Lưu ý rằng cách sử dụng “” có thể thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh và ý nghĩa mà bạn muốn truyền đạt trong câu. Hiểu và sử dụng đúng cách từ “” sẽ giúp bạn truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác và tự tin trong tiếng Trung. Chúc các bạn thành công!

Dưới đây là một số bài tập giúp bạn thực hành sử dụng 过 trong tiếng Trung

Bài tập 1: Điền từ “过” kèm động từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau và dịch chúng sang tiếng Việt

1/ 你 __ 了这个地方吗?(Nǐ __ le zhège dìfāng ma?)
2/ 她 __ 这个问题,所以知道答案。(Tā __ zhège wèntí, suǒyǐ zhīdào dá’àn.)
3/ 我 __ 这本书,觉得它非常有趣。(Wǒ __ zhè běn shū, juédé tā fēicháng yǒuqù.)
4/ 他 __ 这个节目,对演员的表演很赞赏。(Tā __ zhège jiémù, duì yǎnyuán de biǎoyǎn hěn zànshǎng.)

Bài tập 2: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh:

1/ 这个地方 / 美丽 / 去过 / 我 / 过

2/ 吃过 / 饭 / 了 / 你 / 没有?

3/ 这首歌 / 唱过 / 你 / 么?

___________________

Đáp án:

56

======================================================================================================================

Thông tin liên hệ:
  • Địa chỉ: 13 Đường số 1 Khu Dân Cư Cityland Phường 7 quận Gò Vấp
  • Fanpage
  • Hotline: 036 4655 191
  • caulacbotiengtrung365@gmail.com

Tham khảo thêm:

Tổng hợp thán từ trong tiếng Trung và cách sử dụng

Cách dùng Conglai và Conglai bu 从来/从来不

 

 

 

 

 

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat trên Zalo